De behandeling

In mijn praktijk maak ik gebruik van verschillende behandeltechnieken vanuit een holistische visie. Alle systemen rondom een kind hangen met elkaar samen. Ze beïnvloeden elkaar en kunnen op die manier voor een onbalans zorgen. Tijdens de behandeling probeer ik zo dicht mogelijk bij het kind aan te sluiten en me op hem/haar af te stemmen.

Vanuit ontspanning creëert het kind de mogelijkheid om weer met zichzelf in verbinding en contact te komen; zichzelf te voelen en te ervaren, naar zichzelf te luisteren, z'n mening te durven geven en z'n eigen grenzen te leren kennen. De kwaliteiten (hoog)gevoeligheid, sterk intuitief zijn, eerlijk zijn, leven in het nu, zeer wijs of hoogbegaafd zijn) van jouw kind zullen op een positieve manier aan bod komen, zodat hij/zij hier beter mee leert omgaan.


Overprikkelig kan op een aantal gebieden ontstaan:

* Interne prikkels (van binnenuit het lichaam)

- fysieke niveau: o.a. verkeerde voeding, ophoping van afvalstoffen, medicijn gebruik, anti-biotica, infecties)

- emotioneel niveau: o.a. onverwerkte emoties van het kind zelf (ontstaan tijdens zwangerschap, geboorte of in de levensjaren erna), onverwerkte emoties van vader/moeder die het kind heeft overgenomen.

- mentaal niveau: o.a. negatieve gedachten, belemmerende overtuigingen door het kind zelf gecreerd of opgepikt van personen uit de directe omgeving, normen en waarden opgelegd door derden.

- spirituele niveau: o.a. wie ben ik en mag ik zijn wie ik ben, is de verbinding met zichzelf kwijt, niet lekker in je vel zitten omdat je niet op je eigen pad loopt.

* Externe prikkels: zintuigelijke waarnemingen via zien, horen, voelen, ruiken en proeven, het ontvangen van zintuigelijke prikkels via o.a. tv kijken, games spelen, meeroken, uitlaatgassen.

* Prikkels vanuit het universum: buitenzintuigelijke waarneming o.a. het contact maken met andere entiteiten, emoties van anderen kunnen voelen, wijze uitspraken doen, een bepaalde gebeurtenis voelen of zien aankomen.


De behandeling kan bestaan uit:

* in gesprek gaan/contact maken met het kind om hem/haar weer in verbinding en contact te brengen met zijn eigen gevoelens en emoties door o.a. ademhalings oefeningen, verschillende massagevormen, verbindings spelletjes, focussen, kindermeditaties.

* de zuur-base balans van het lichaam bekijken en zo nodig behandelen.

* voedingsadvies en eventueel gebruik van supplementen.

* Bach Bloesem sessie voor meer geestelijke balans en rust geven.

* het gebruik van etherische olie of een persoonlijk mix.

* gesprek(ken) met de ouder(s). Het gedrag van het kind kan samen hangen met hoe jij je voelt als ouder, hoe jij in je vel zit. Het kind spiegelt dat. Wanneer je in staat bent om ook naar jezelf te kijken en te zien wat er op dit moment speelt, dan kan je de verbinding en het contact met het kind versterken. Weet dat als jij groeit, het kind met je mee groeit en leert.