Connect with us: f

Privacy verklaring

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.

Je gegevens zal nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

________________________________________

Renske Bot, www.specialmind.nl

Januari 2019

________________________________________

Bescherming Persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

Specialmind.nl zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet

________________________________________

Over mij

Special mind wordt beheerd door Renske Bot

Mijn gegevens zijn:

Special mind

Nijewei 8

9212 PB Boornbergum

________________________________________

Persoonsgegevens die wij verwerken

Telefonisch of per mail wordt een deel van het intake formulier ingevuld. U laat hierdoor bepaalde persoonsgegevens van uw kind bij ons achter. Alle gegevens die u deelt over uw kind, zijn alleen zichtbaar voor de praktijk Special mind. Om een behandeling te ontvangen is het van belang dat er bepaalde gegevens bekent zijn ter informatie om de behandeling op maat aan te kunnen bieden. Door het intake formulier in te vullen geeft u daarbij toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij in deze privacy verklaring noemen. Na registratie bewaren wij de persoonsgegevens van uw kind. Special mind bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

In het intake formulier wordt gevraagd om:

 • Naam kind,
 • Naam ouder(s) en overige gezinsleden
 • Leeftijd en geboortedatum
 • Adresgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • Overige persoonsgegevens die jezelf verstrekt tav de diensten die Special mind levert

________________________________________

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegeven verwerken

Special mind verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het opnemen van contact telefonisch of via email over vragen, annuleren afspraak
 • Ter voorbereiding op de massage of andere behandelvorm
 • Beeldvorming van het kind ivm benadering, manier van communiceren
 • Informeren over wijzigingen mbt tarief, werkwijze
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze eventuele nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Special mind analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Special mind verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

________________________________________

Privacy Behandeling

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

• zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,

• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

De rechten van jou als cliënt over jouw medisch dossier staan deels in de WGBO, deels in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Jij hebt het recht jouw medisch dossier in te zien en om correctie, aanvulling en/of vernietiging van jouw dossier te vragen.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

• Voor het sturen van een kerstkaart en/of verjaardagskaart enz.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

________________________________________

Cookies of vergelijkbare techieken die wij gebruiken

Special mind gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Special mind gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we ook cookies van derden (die jouw surfgedrag bijhouden), indien je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

________________________________________

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Dingen die je altijd kunt doen:

• Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.

• Geef aan in je browser instellingen dat je niet ‘getrackt’ wilt worden

• Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden hoe je cookies kunt uitschakelen.

Heb je verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

________________________________________

Social Media

Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.

Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vindt je de verschillende privacy verklaringen:

• Facebook

• YouTube

_____________________________________

Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Special mind om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

________________________________________

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.

Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@specialmind.nl

________________________________________

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast in januari 2019 · Renske Bot, Special mind.