Werkwijze


* Aanmelding

Een ouder of verzorger kan het kind aanmelden per mail of telefoon. Bij de aanmelding wordt bekeken of je met jouw problemen aan het juiste adres bent. Vervolgens maken we een afspraak voor een intake gesprek.


* Intake gesprek (waar mogelijk graag met beide ouders.)

Het gesprek wordt het liefst gevoerd beide ouders in de praktijk voordat het behandeltraject met jouw kind wordt gestart. Je ontvangt via de mail een intakeformulier nadat er een datum voor de inake is afgesproken. Ik zou het fijn zijn als je dit formulier in zou willen vullen en uiterlijk twee dagen voor het intakegesprek te retourneren. Tijdens het gesprek zal dit formulier de leidraad zijn. Ik probeer om een zo goed mogelijk beeld te krijgen en in te schatten wat ik voor jullie kan betekenen en op welke manier. Dit gesprek duurt 60 tot 90 min.

In samenspraak bespreken we de frequentie waarin jouw kind langskomt. Het kan ook zijn dat ik je vraag om mij met uw kind even alleen te laten, omdat het onderwerp wat er bij het kind speelt zich daartoe leent. Er vindt altijd een terugkoppeling plaats aan het eind van de sessie.

Ter voorbereiding op een massage kunt je samen met uw kind de picto's doornemen, zodat je kind weet wat hem/haar te wachten staat. Een massage zal altijd eerst starten over de kleding heen, tenzij in overleg anders.


* Start traject van 8 behandelingen

Jouw kind heeft tijd nodig om te wennen, voordat je kan zeggen of de behandeling helpt en zinvol is of niet. Vandaar dat er gestart wordt met een traject van 8 behandelingen. De behandelingen worden volledig op jouw kind en de situatie afgestemd.

Naast de behandeling van je kind wordt je als ouder(s) ook bij de behandeling betrokken. Ik kan jullie bijv. een hand-voet massage leren, waarmee je thuis je kind kan masseren en de effecten positief kan stimuleren. Verder bekijken we samen waarin ik jullie als ouder(s) zou kunnen ondersteunen om weer met elkaar in verbinding te komen, zodat er meer harmonie en plezier komt binnen het gezin.

Na deze 8 behandelingen bespreken we samen hoe we verder gaan. Het kan zijn dat we stoppen omdat het doel bereikt is of we gaan verder met een vervolg traject van 5 of 8 behandelingen. De frequentie bekijken we in samenspraak.


* Traject van 5 behandelingen

Na 8 behandelingen kan er gekozen worden voor een vervolg behandeling van 5 keer. Ook tijdens deze periode zal u als ouder(s) betrokken blijven bij de behandeling.

Naast de behandeling van je kind wordt je als ouder(s) ook bij de behandeling betrokken. Ik kan jullie bijv. een hand-voet massage leren, waarmee je thuis je kind kan masseren en de effecten positief kan stimuleren. Verder bekijken we samen waarin ik jullie als ouder(s) zou kunnen ondersteunen om weer met elkaar in verbinding te komen, zodat er meer harmonie en plezier komt binnen het gezin.

Na deze 5 behandelingen bespreken we samen hoe we verder gaan. Het kan zijn dat we stoppen omdat het doel bereikt is of we gaan verder met een vervolg traject van 5 of 8 behandelingen. De frequentie bekijken we in samenspraak.


* Online Bach Bloesems service mogelijk

Via een online video gesprek van max. 45 min. bekijken we samen welke Bach Bloesems geschikt zijn. Ik stel vervolgens een gebruiks-flesje samen en stuur het naar je toe. Ik vraag na 3 weken na hoe het gaat en hoe je je voelt. We bekijken samen hoe we eventueel verder gaan. Het voordeel hiervan is dat je niet in de buurt hoeft te wonen en toch gebruik kunt maken van de kracht van deze bloesems. De Bach Bloesems zijn geschikt voor zowel kinderen als volwassenen.